Wystąpienie na IAB Internet Week

Start / Aktualnosci / Wystąpienie na IAB Internet Week

16 września 2015

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy z prezentacją podczas trwającego w Warszawie IAB Internet Week w panelu tematycznym „Jak zaangażować klienta prowadząc spójny dialog?”. Naszą prezentację zatytułowaliśmy: „Wygraj walkę o klienta – zrozum i przewiduj zachowania nabywców dzięki analizom predykcyjnym.”  Celem naszego wystąpienia było pokazanie, jak w dobie masowego napływu danych wydobyć z nich cenne i zapewniające przewagę konkurencyjną informacje.

IAB Algomine - prezentacja

Analiza predykcyjna jest dziedziną, której znaczenie i powszechność zastosowania gwałtownie rośnie, gdyż dla wszystkich podmiotów istotne jest zrozumienie i trafne przewidywanie zachowań ich klientów. Chodzi tu o ocenę ich zachowań między innymi w takich obszarach, jak decyzje zakupowe, reakcje na kampanie marketingowe, odejście do konkurencji czy choćby zagrożenia związane z nadużyciami. 

Algo_IAB

W pierwszej części dokonaliśmy krótkiego wprowadzenia do data miningu. Następnie opowiedzieliśmy o różnych, czasem nawet bardzo zaskakujących, zastosowaniach zaawansowanej analityki. Po tym wprowadzeniu przeszliśmy do meritum, czyli do tematu analizy klientów.  

Pokaz zakończyliśmy 20 minutowym demo. W części demonstracyjnej pokazaliśmy jak tworzyć i połączyć modele segmentacji klientów, silnik rekomendacyjny i opierający się na elastyczności cenowej mechanizm pricingowy w celu indywidualizacji oferty dla każdego klienta.


Zachęcamy do obejrzenia naszej prezentacji,  a zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z nami.


Prezentacja