BRANŻE

Start / BRANŻE
Handel detaliczny

Handel detaliczny

Oferujemy szeroki wahlarz rozwiązań dla firm znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Dostarczamy narzędzia służące m.in. analizie zachowań klientów, prognozowaniu popytu
Detail
Bankowość

Bankowość

Oferujemy elastyczne rozwiązania znajdujące zastosowanie zarówno w jednostkach zajmujących się marketingiem, ryzykiem kredytowym, przeciwdziałaniem oszutwom, a także windykacją. Op
Detail
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Oferujemy rozwiązania dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb firm ubezpieczeniowych. Elastyczność oferowanych narzędzi sprawia, że znajdują one zastosowanie zarówno w departa
Detail
Telekomunikacja

Telekomunikacja

Oferujemy rozwiązania dla firm telekomunikacyjnych znajdujących się w różnych etapach rozwoju. Wspieramy nowe firmy w fazie wdrożenia i uruchomiania pierwszych narzędzi. Zajmujemy
Detail
Media

Media

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie służące do budowy mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert. Rozwiązanie składa się z narzędzi umożliwiających wykorzystanie danych i moc
Detail
Energetyka

Energetyka

Oferujemy rozwiązania dla firm działających zarówno na rynku produkcji, jak i dystrybucji  energii elektrycznej. Proponowane narzędzia zaspokajają bieżace i przyszłe potrzeby firm
Detail
Windykacja

Windykacja

Firmy działające w branży windykacyjnej mają do czynienia z szerokim spektrum wierzytelności różniących się m.in. wiekiem, branżą, wartością oraz wieloma innymi czynnikami. Cechy t
Detail
Transport

Transport

Oferujemy zintegrowane rozwiązanie składające się modułów do raportowania, analiz statystycznych, prognozowania oraz optymalizacji. Oprócz dedykowanych rozwiązań oferujemy także us
Detail