CRM Analityczny

Start / Rozwiazania_opis / CRM Analityczny

 

Największe efekty biznesowe przynoszą kampanie wspierane odpowiednimi modelami predykcyjnymi.


Modele te wyliczają dla poszczególnych klientów prawdopodobieństwo odpowiedzi na ofertę oraz pomagają dostosować styl komunikacji.


Odpowiednio wykorzystane modele predykcyjne stanowią bazę do budowania satysfakcji klienta, kształtując w dalszej perspektywie jego lojalność.

torba1
 
 

segmentacja

wezly

 

Wielowymiarowa segmentacja klientów

Niezbędnym elementem przy tworzeniu strategii komunikacji z klientem jest budowanie modeli segmentacyjnych dzielących klientów na spójne grupy i przydzielające każdego klienta do jednej z nich. Wśród dostępnych technik segmentacyjnych platforma analityczna oferuje m.in.:

  • Metodę k-średnich,

  • Dwustopniowe grupowanie,

  • Sieci Kohonena

Techniki te mogą być wykorzystane do budowy wielu modeli segmentacyjnych np.: segmentacja demograficzna, segmentacja behavioralna, segmentacja wartościowa. W wyniku interpretacji zbudowanych segmentów możliwe jest określenie wartości, zachowań oraz preferencji poszczególnych klientów.

Kampanie retencyjne

Realia dzisiejszego rynku spowodowały, że jednym z głównych wyzwań stała się walka o utrzymanie klienta. W wygraniu owej rywalizacji kluczową rolę odgrywa polityka retencyjna zbudowana w oparciu o analizy statystyczne i modele predykcyjne. Rozwiązanie IBM SPSS umożliwia dokładne zdefiniowanie zjawiska rezygnacji klienta oraz stworzenie modeli predykcyjnych przewidujących prawdopodobieństwo odejścia w dowolnym momencie.

Platforma analityczna umożliwia zbudowanie całego spektrum modeli klasyfikacyjnych m.in. poprzez wykorzystanie:

  • Modeli regresyjnych

  • Modeli drzew decyzyjnych

  • Modeli sztucznych sieci neuronowych

 
 

algorytmy


wezly1

oraz wielu innych dedykowanych metod. Modele te mogą być budowane w oparciu o ustawienia domyślne lub określone przez użytkownika. Przewidywanie odejść klientów z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala firmie na przeprowadzenie stosownych kroków zapobiegawczych.

Kampanie x-sell, up-sell

Największe efekty przynoszą kampanie wspierane modelami predykcyjnymi. W tym przypadku najczęściej stosowane są modele klasyfikacyjne które obliczają dla każdego klienta prawdopodobieństwo odpowiedzi na daną ofertę. Dzięki wykorzystanie zaawansowanej analityki możliwe jest nie tylko zwiększenie skuteczności kampanii, ale także zmniejszenie liczby klientów, którym dana oferta jest przedstawiona. Zysk jest więc podwójny!

Next Best Action

W przypadku większej liczby kampanii narzędzie umożliwia określenie prostych i zaawansowanych reguł priorytetyzacji, dzięki czemu możliwa jest realizacja koncepcji Next Best Action dla każdego klienta. Zgodnie z tą koncepcją dla każdego klienta przygotowana jest lista ofert do przedstawienia wraz z kolejnością, w jakiej mają być proponowane. Częstotliwość odświeżania tej listy zależy od polityki firmy, w szczególnym przypadku priorytetyzacja może działać w czasie rzeczywistym.

Analiza sieci społecznych

Rozwiązanie IBM SPSS umożliwia analizowanie sieci społecznych. W wyniku przeprowadzonej analizy klienci podzieleni zostają na grupy. W ramach grup określane są role i relacje. Charakterystyka grup pozwala m.in. na określenie, którzy klienci są najbardziej zagrożeni rezygnacją.

Znalezienie najbardziej wpływowych członków w ramach grupy (influecers) umożliwia przedywanie zachowań całej zbiorowości. Jeżeli klienci Ci będą przez firmę traktowani w szczególny sposób, to może mieć pozytywny wpływ na sentyment do sieci w całej grupie. Analogicznie, odejście takiego klienta jest jasnym sygnałem, że pozostali członkowie grupy mogą wkrótce opuścić sieć. Drugą ciekawą z punktu widzenia polityki firmy grupą są klienci najbardziej podatni na wpływ. Klienci Ci będą pierwsi naśladować zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla firmy zachowania influencers.social-media1

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć nasze rozwiązania, prosimy o kontakt.


Kontakt