Przeciwdziałanie nadużyciom i praniu brudnych pieniędzy

Start / Rozwiazania_opis / Przeciwdziałanie nadużyciom i praniu brudnych pieniędzy

Oferowane rozwiązanie umożliwia identyfikacje wniosków i transakcji o potencjalnie fraudowym podłożu dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych połączonych ze zgromadzonymi przez lata doświadczeń regułami eksperckimi. Wdrożone scenariusze detekcji mogą działać zarówno w trybie wsadowym, jak i w czasie rzeczywistym.

Zaawansowane modele predykcyjne

Polskojęzyczne środowisko pracy IBM SPSS umożliwia zbudowanie całego wachlarza modeli predykcyjnych dedykowanych do wykrywania nadużyć:

 • analiza skupień,

 • analiza anomalii,

 • analiza asocjacji,

 • modele regresyjne,

 • drzewa decyzyjne,

 • sztuczne sieci neuronowe,

 • analiza sekwencji zdarzeń.

Wśród metod uczenia z nadzorem warto wyróżnić drzewa decyzyjne, które oprócz obliczenia prawdopodobieństwa nadużycia dla każdego zdarzenia, pokażą także czytelną regułę, na podstawie której owe prawdopodobieństwo zostało obliczone. Pozwala to na zrozumienie skomplikowanych mechanizmów nadużyć i przeciwdziałanie ich powstawaniu w przyszłości. Algorytmy uczone bez nadzoru, do których zaliczają się m.in. algorytmy analizy skupień, pozwalają z kolei na stworzenie działającego mechanizmu detekcji bez informacji o rozstrzygnięciach zdarzeń analizowanych w przeszłości.

Brak konieczności kodowania powoduje, że modele te mogą być zbudowane w relatywnie krótkim czasie tak, aby pierwsze korzyści biznesowe pojawiły się jak najszybciej. Dzięki takiemu podejściu analitycy mogą skupić się na weryfikacji merytorycznej zbudowanych modeli, a nie na weryfikacji poprawności kodu źródłowego algorytmów. Oczywiście użytkownicy bardziej zaawansowani dostają możliwość zmiany parametrów tworzonych modeli, a także tworzenia własnych.

Reguły eksperckie

Kolejnym elementem rozwiązania jest narzędzie umożliwiające tworzenie eksperckich reguł biznesowych i ich połączenie ze zbudowanymi modelami predykcyjnymi. Użytkownicy systemu mogą też przypisać odpowiednią wagę każdej regule biznesowej oraz każdemu modelowi predykcyjnemu. W efekcie powstają rozbudowane scenariusze decyzyjne przypisujące analizowane zdarzenie do jednej ze zdefiniowanych klas ryzyka.

Wykrywanie nadużyć w branży ubezpieczeniowej

Jak wynika z ostatnich analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń, oszustwa i przestępstwa finansowe powodują znaczne straty w sektorze ubezpieczeniowym w zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie wykorzystuje dziś w pełni możliwości efektywnego zarządzania wpływem oszustw na swoją działalność gospodarczą. Większość instytucji nie posiada kompleksowego i spójnego podejścia do rozwiązywania kwestii wyłudzeń, które obejmowałoby funkcje biznesowe, działy i operacje.

Wykrywanie nadużyć w branży bankowej

Proponowane rozwiązanie stanowi spójne podejście do rozwiązywania kwestii wyłudzeń, które obejmowałoby funkcje biznesowe, działy i operacje. Rozwiązanie oparte na silniku analitycznym IBM SPSS umożliwia zarówno identyfikację transakcji o możliwie fraudowym podłożu, jak i wykrywanie mechanizmów prania brudnych pieniędzy.

Analiza w czasie rzeczywistym

Zdefiniowany scenariusze służące wykrywaniu nadużyć mogą być uruchamiane cyklicznie w trybie wsadowym, a także w czasie rzeczywistym. W przypadku branży ubezpieczeniowej oznacza to, że wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia może być analizowany od razu w momencie złożenia. Analogicznie w czasie rzeczywistym mogą być weryfikowane transakcje bankowe.

Wymierne korzyści

Do głównych korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania należą:

 • Zmniejszenie strat związanych z oszustwami.

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych wynikające ze zwiększenia produktywności jednostek organizacyjnych zaangażowanych w przeciwdziałanie oszustwom.

 • Poprawa satysfakcji klientów i ich utrzymywania poprzez szybkie przetwarzanie prawidłowych roszczeń.

 • Lepsze wykorzystanie cennych zasobów śledczych poprzez zarządzanie priorytetami obsługiwanych przez nich przypadków.

 • Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów minimalizuje czas i wysiłek poświęcony na analizę prawidłowych zdarzeń.

 • Zapewnienie analitykom możliwości wszechstronnej i dogłębnej analizy ułatwia im wykrywanie skomplikowanych mechanizmów oszustw.

 

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć nasze rozwiązania, prosimy o kontakt.

Kontakt