IBM iLog

Start / Produkty / IBM iLog

Istota zastosowania optymalizacji w biznesie polega na przekształceniu złożonych problemów biznesowych w model matematyczny, który, rozwiązany przy użyciu wyrafinowanych algorytmów, pomaga w podejmowaniu trafnych i logicznych decyzji spełniające zadane kryteria biznesowe.

Narzędzia optymalizacyje znajdują szczególne zastosowanie w planowaniu biznesowym, harmonogramowaniu, pricingu, planowaniu tras, zarządzaniem zapasami i wszędzie tam, gdzie problemów operacyjnych nie da się rozwiązać ani przy użyciu karki papieru, ani przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

IBM iLog to środowisko służące budowie modeli optymalizacyjnych, które rekomendują optymalne rozwiązania biorąc pod uwagę reguły biznesowe, dostępne zasoby, ograniczenia i cele. Środowisko udostępnia pakiet narzędzi do analitycznego wspomagania procesów decyzyjnych, który umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie modeli optymalizacyjnych przy użyciu technik programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami. Środowisko oferuje elastyczne, wydajne optymalizatory do rozwiązywania problemów z dziedziny:

  • programowania liniowego,
  • programowania kwadratowego,
  • programowania kwadratowego z ograniczeniami,
  • mieszanego programowania całkowitoliczbowego,

tworząc uniwersalny zestaw metod koniecznych do rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów biznesowych.

 IBM Ilog
Synergia ze środowiskiem IBM SPSS

Największą wartość biznesową przynoszą modele optymalizacyjne, które są zasilane aktualnymi danami stanowiącymi wynik analiz predykcyjnych. Analizy predykcyjne dostarczają aktualnych prognoz oraz przewidują skutki poszczególnych decyzji. Zasilony takimi danymi model optymalizacyjny weźmie pod uwagę krytyczne cele biznesowe, dostępne zasoby oraz ograniczenia i spośród dostępnych alternatyw wybierze najlepszą.


Owo połączenie stanowi istotę podejścia: Przewiduj, Optymalizuj, Decyduj!Ulotka IBM iLog

IBM iLog - moduł optymalizacji.

Pobierz ulotkęJeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć jak w praktyce działa IBM iLog, prosimy o kontakt.

Kontakt