IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_00.43_[2016.04.06_15.39.31]

Start / IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_00.43_[2016.04.06_15.39.31]