IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_01.06_[2016.04.06_15.41.32]

Start / IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_01.06_[2016.04.06_15.41.32]