IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_02.05_[2016.04.06_15.47.53]

Start / IV edycja Polish Business Analytics Summit 2016.mkv_snapshot_02.05_[2016.04.06_15.47.53]