Komunikat o zamiarze połączenia spółek

Start / Uncategorized / Komunikat o zamiarze połączenia spółek

Zarządy i wspólnicy spółek wchodzących w skład grupy Algomine, tj.
1) Algomine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565100,
2) Algomine Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie,ul. Chłodna 51, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567190,
3) Algomine AI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794564,

ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §2[1] kodeksu spółek handlowych, że w dniu 26 stycznia 2021 został uzgodniony, przyjęty i podpisany, przez Zarządy i wspólników łączących się spółek, Plan Połączenia.

W załączeniu Plan Połączenia wraz z załącznikami w formacie PDF do pobrania. POBIERZ