IBM SPSS Modeler

Start / Uncategorized / IBM SPSS Modeler

 

IBM SPSS Modeler jest to narzędzie klasy data mining, które umożliwia tworzenie predykcyjnych i opisowych modeli analitycznych z wykorzystaniem interaktywnych wizualizacji danych.

Posiada szeroki zakres dostępnych algorytmów służących m. in. do: predykcji (kampanie marketingowe i retencyjne), analizy skupień (segmentacje), szeregi czasowe (prognozowanie popytu) czy analiza asocjacji (mechanizm rekomendacji).

Poszczególne komponenty wspierają przedsiębiorstwo na każdym etapie procesu analitycznego – od fazy zbierania danych, aż do uruchomienia zbudowanych modeli prognostycznych w cyklu produkcyjnym.

 

Spss_monitory

spss_monitor1

 

Interfejs w języku polskim umożliwia graficzne programowanie analiz predykcyjnych z wykorzystaniem predefiniowanych węzłów reprezentujących operacje wykonywane na danych. Połączenia między węzłami odzwierciedlają porządek przepływu danych. Graficzna reprezentacja procesu może być elastycznie modyfikowana i wzbogacana o komentarze.

Narzędzie dostosowane jest do użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Użytkownicy początkujący mogą skorzystać z procedur automatycznych, które dla zadanego problemu (tj. klasyfikacja, segmentacja, regresja, prognozowanie) zbudują grupę modeli i automatycznie wybiorą ten najlepszy. Użytkownicy zaawansowani mają pełna możliwość budowy i parametryzacji każdego modelu.

IBM SPSS zapewnia odczyt danych źródłowych pochodzących nie tylko z systemów bazodanowych, ale także z plików zapisanych w różnych formatach oraz łączenie zaimportowanych danych bez konieczności wcześniejszego ich przygotowania w strukturach pośrednich.

  • Intuicyjny polskojęzyczny interfejs użytkownika.

  • Programowanie graficzne – brak konieczności kodowania.

  • Procedury zautomatyzowane – wsparcie użytkownika na każdym etapie pracy

  • Brak kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych programistów

  • Niska bariera wejścia – pierwsze wyniki dostępne od razu

SPSS przygotowanie danychss_monitory" width="640" height="465" />

Łączenia danych z wielu źródeł w jednej analizie

 

Użytkownik ma możliwość bezpośredniego wykorzystania i łączenia w jednym procesie analitycznym danych pochodzących z wielu różnych źródeł na raz, w tym danych zapisanych w różnych formatach bez konieczności wcześniejszego przygotowania danych w strukturach pośrednich.

SPSS przygotowanie danych do raportowania i analiz

 

Zobacz jak działa IBM SPSS Modeler

 

Integracja z R oraz Python

 

Narzędzie IBM SPSS Modeler umożliwia użytkownikom pisanie skryptów w języku Python oraz używania języka „R” w ramach przepływów danych budowanych w narzędziu. Integracja z językiem R opiera się na 3 dedykowanych węzłach.

Integracja z R

Każdy z tych węzłów spełnia określoną funkcję w przepływie danych. Węzeł Transformacje R umożliwia definiowanie przekształceń danych, węzeł Modele R umożliwia budowę modeli skoringowych, natomiast Wynik R jest węzłem końcowym generująym raport.

Użytkownicy mają możliwość budowania nowych węzłów w oparciu o składnię R. Zdefiniowane za pomocą Kreatora Niestandardowych Okien dialogowych dla R węzły dodawane są do palety węzłów i na pierwszy rzut oka nie różnią się od ‘oryginalnych’ procedur SPSS Modeler.
Obsługa przekształceń w źródłach danych

 

Narzędzie IBM SPSS Modeler posiada wbudowaną możliwość optymalizowania wydajności przetwarzania dużych wolumenów danych. Pozwala to ograniczyć ilości przesyłanych danych ze źródeł do systemu.

Obsluga przeksztalcen po stronie bazy danych

Operacje przygotowania danych, elementy operacji dataminingowych oraz skoring modeli (przeliczenie zbudowanego modelu na aktualnych danych) mogą być w sposób automatyczny zamienione do postaci zapytań SQL, co pozwala na wykonywanie zadanych operacji bezpośrednio w źródłowej bazie, hurtowni danych (SQL Pushback).

Narzędzie posiada opcję automatycznej optymalizacji/zmiany wstępnie ustalonej przez użytkownika kolejności wykonywanych po stronie źródła danych procedur, na kolejność optymalną z punktu widzenia czasu/wydajności przetwarzania danych.

Chcesz sprawdzić u siebie jak to działa?


Kontakt