Otwarte szkolenie z IBM SPSS Statistics

Start / Aktualnosci / Otwarte szkolenie z IBM SPSS Statistics

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z narzędziem IBM SPSS Statistics, omówienie funkcjonalności służących przygotowaniu danych do analizy oraz przegląd najpopularniejszych technik statystycznych wykorzystywanych w często spotykanych zagadnieniach biznesowych, takich jak segmentacja klientów, pozycjonowanie marki czy badanie determinant satysfakcji klientów. Użytkownicy poza nauką narzędzia, otrzymują również najlepsze praktyki wykorzystania funkcjonalności w praktyce biznesowej.

Szkolenie opiera się na autorskim programie dr. Moniki Książek. Program kursu stworzony został w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w agencji badawczej, zespołach CRM w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i bankowej oraz w projektach akademickich.

Szkolenie adresowane jest do początkujących użytkowników IBM SPSS Statistics, jak również dla użytkowników, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o tym narzędziu. Szkolenie jest idealnym krokiem w kierunku rozpoczęcia wykorzystywania analiz statystycznych w swojej praktyce biznesowej.


Termin najbliższego szkolenia: 20-21.06.2017.
Miejsce: Warszawa
Zgłoszenia przyjmujemy do 09.06.2017
Wszystkie szczegóły na stronie: www.spss-polska.pl/szkolenia.
Broszura z agendą szkolenia


Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod adresem: szkolenia@spss-polska.pl