Analizy predykcyjne klienta w trybie “real time”

Start / Rozwiazania_opis / Analizy predykcyjne klienta w trybie “real time”
 

Rozwiązanie przedstawia rekomendacje oparte na zachowaniach zakupowych, aktywności internetowej i społecznościowej oraz innych czynnikach unikalnych dla konkretnego klienta.


Oprogramowanie w sposób zautomatyzowany zbiera informacje z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz modeluje zachowania klientów. Następnie przeprowadza ocenę alternatywnych możliwości i proponuje najlepsze działanie, jakie można podjąć na danym etapie interakcji z klientem — tak aby proponować właściwe oferty, właściwym klientom we właściwym czasie.

PCI_Dashboard1pci-schematIBM PCI realizuje następujące funkcje, które pomagają w rekomendowaniu spersonalizowanych ofert bezpośrednio w punkcie interakcji z klientem.

Analizy predykcyjne

Pomagają w przewidywaniu zachowań poszczególnych klientów.

Zarządzanie procesami decyzyjnymi

Mają na celu przekształcenie oceny modelu predykcyjnego w rekomendację działania.

Oceny w czasie rzeczywistym

Pozwalają generować i aktualizować prognozy na żądanie.

Optymalizacja wielu kampanii

Wybór najbardziej korzystnej oferty dotyczącej poszczególnego klienta.

Segmentacja klientów w oparciu o wartość w całym okresie trwania relacji

Służąca klasyfikacji i zatrzymywaniu klientów.

 

 

"Analityczne spojrzenie na klienta pozwala przywrócić poczucie osobistej relacji z klientem"

 

Interakcje z klientami dokonywane są coraz częściej w sposób elektroniczny, przez co stają się oddalone od relacji bezpośredniej z obsługą klienta, stąd zrozumienie zachowania klienta oraz jego potrzeb staje się coraz bardziej istotne.

 

 

Analizy predykcyjne

 • Przekształcają dane w spostrzeżenia, na podstawie których można przewidzieć, co dany klient zrobi lub czego oczekuje — np. czy przyjmie ofertę, czy spóźni się ze spłatą raty kredytu, czy rozwiąże polisę ubezpieczeniową.

 • W oparciu o techniki predykcyjne oprogramowanie rekomenduje działania na pierwszej linii interakcji z klientem.

 • Zaawansowane modele odchodzenia klientów pozwalają przewidywać ryzyko odejścia i proaktywnie zatrzymywać klientów.

 • Oprogramowanie pomaga w realizacji targetowanych kampanii marketingowych i proaktywnym wykrywaniu problemów z jakością obsługi.

Zarządzanie procesami decyzyjnymi

 • Program rekomenduje działania na każdym kroku interakcji z klientem.

 • Umożliwia korzystanie ze zautomatyzowanych i zoptymalizowanych rekomendacji decyzji w czasie bliskim rzeczywistemu.

 • Pozwala opracować i zaimplementować konfiguracje i treści na potrzeby każdej interakcji z klientem, oferując w tym celu elastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika.
Oceny w czasie rzeczywistym

 • Oprogramowanie w sposób ciągły prowadzi oceny danych transakcyjnych — takich jak informacje o masowych transakcjach sprzedaży, interakcjach z klientami czy zgłoszeniach szkód.

 • Oferuje analitykom obsługi klienta, marketingu i działalności biznesowej aktualne predykcje, a nie tylko wyniki obliczeń uzyskane na podstawie statycznych danych historycznych.

 • Umożliwia pracownikom na pierwszej linii korzystanie z dynamicznych predykcji podczas interakcji z klientami i błyskawiczne reagowanie na nowe informacje.

Optymalizacja wielu kampanii

 • Oprogramowanie może przyczynić się do poprawy wyników kampanii wielokanałowej nawet o 20 procent.

 • Analizuje szereg kampanii pod względem ograniczeń biznesowych i optymalnie przypisuje klientów do kampanii.

 • Łączy logikę reguł biznesowych z wynikami modelowania predykcyjnego.Segmentacja klientów w oparciu o wartość w całym okresie trwania relacji

 • Techniki segmentacji klientów umożliwiają ich klasyfikację na podstawie potencjalnej wartości w długim okresie.

 • Oprogramowanie automatycznie generuje strategię alokacji działań, zoptymalizowaną pod kątem oczekiwanych zysków w długiej perspektywie czasowej.

 • Rekomenduje działania zmierzające do zatrzymania klientów, uwzględniając przy tym segment wartości, do którego należą.

 • Generuje wizualizacje wyników segmentacji i rekomendacji.

 

Spersonalizowane rekomendacje w punkcie kontaktu z klientem

 

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć nasze rozwiązania, prosimy o kontakt.


Kontakt