Energetyka

Start / Portfolio / Energetyka

Oferujemy rozwiązania dla firm działających zarówno na rynku produkcji, jak i dystrybucji  energii elektrycznej. Proponowane narzędzia zaspokajają bieżace i przyszłe potrzeby firm energetycznych w wielu aspektach m.in.: prognozowanie popytu, wykrywanie awarii oraz zarządzanie relacjami z klientami. Oprócz dedykowanych systemów oferujemy także usługi związane z wdrożeniem, stworzeniem pierwszych analiz oraz ich bieżącą obsługą.


Oferta obejmuje m.in.:


 • prognozowanie popytu na energię elektryczną z wykorzystaniem zaawansowanych modeli szeregów czasowych,
 • dokonywanie korekt eksperckich prognoz,
 • optymalizacje procesu zakupu energii,
 • wykrywanie awarii i anomalii w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej,
 • monitorowanie procesu produkcji i dystrybucji energii w czasie rzeczywistym,
 • analizę zachowań odbiorców,
 • stworzenie w sposób analityczny segmentacji odbiorców (np. segmentacja demograficzna),
 • stworzenie mechanizmów służących wykrywaniu zjawiska nielegalnego poboru energii elektrycznej


Wdrożenie oferowanych rozwiązań w sposób wymierny poprawia wyniki finansowe firm z branży energetycznej poprzez:


 • trafne prognozy zapotrzebowania na energię umożliwiające dokonywanie z wyprzedzeniem zakupów potrzebnej energii na giełdzie w optymalnym cenowo momencie,
 • zmniejszenie liczby awarii i przestojów oraz zrozumienie ich przyczyn,
 • wydłużenie cyklu życia poszczególnych aktywów,
 • redukcja kosztów związanych z naprawami i awariami,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
 • wzrost satysfakcja odbiorców,
 • lepsze dostosowanie oferty,
 • zmniejsznie strat związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Kontakt