Media

Start / Portfolio / Media

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie służące do budowy mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert. Rozwiązanie składa się z narzędzi umożliwiających wykorzystanie danych i mocy obliczeniowej źródeł Big Data, intuicyjnego tworzenia analiz i modeli predykcyjnych, a także ich wdożenia i zarządzania nimi. Nasz dział usług oferuje wdrożenia oraz wsparcie w każdym z wymieniowych etapów.


Oferta obejmuje m.in.:


 • stworzenie mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert,
 • dostarczanie rekomendacji w czasie rzeczywistym (Real Time),
 • wykorzystanie danych i mocy obliczeniowej platformy Hadoop,
 • znaczące przyspiesznie czasu wykonywnia analiz dzieki technologii Pure Data for Analytics,
 • analizę zachowań uzytkowników,
 • stworzenie w sposób analityczny segmentacji użytkowników (np. segmentacja demograficzna, behavioralna),
 • prognozowanie wyników finansowych.


Wdrożenie oferowanych rozwiązań w sposób wymierny poprawia wyniki finansowe portali, stron i sklepów internetowych oraz wydawców mediów tradycyjnych poprzez:


 • maksymalizację zysku ze sprzedaży powierzchni reklamowej,
 • wzrost oglądalności oraz czasu spędzanego przez użytkowników na stronie,
 • wzrost liczby i kwoty transakcji dokonywanych przez pojedynczego klienta,
 • zmniejszenie kosztu magazynowania materiałów Video w repozytorium mediów,
 • zwiększeniu satysfakcji i lojalności klientów dzięki lepszemu dostsowaniu treści.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Kontakt