Telekomunikacja

Start / Portfolio / Telekomunikacja

Oferujemy rozwiązania dla firm telekomunikacyjnych znajdujących się w różnych etapach rozwoju. Wspieramy nowe firmy w fazie wdrożenia i uruchomiania pierwszych narzędzi. Zajmujemy się budową raportów i modeli predykcyjnych oraz ich bieżącym utrzymaniem. Dla firm obecnych na rynku od wielu lat oferujemy audyt, walidację i uporządkowanie wykorzystywanych modeli predykcyjnych, a także rozwiązania znacząco przyspieszające czas wykonywania analiz oraz zapytań.


Oferta obejmuje m.in.:


 • znaczące przyspiesznie czasu wykonywnia analiz dzieki technologii Pure Data for Analytics
 • analizę zachowań klientów,
 • stworzenie w sposób analityczny segmentacji klientów (np. segmentacja demograficzna, behavioralna),
 • tworzenie modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do odejścia (churn) oraz analizę przyczyn rezygnacji,
 • analityczne wsparcie kampani marketingowych (x-sell, up-sell),
 • rekomendacje najlepszej oferty dla klienta (Next Best Action),
 • zarządzanie stworzonymi modelami w ramach jednego repozytorium oblicznie potencjału i wartości dla każdego klienta (Life time Value),
 • prognozowanie wyników finansowych,
 • przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej,
 • wsparcie procesów windykacyjnych dzięki budownie zaawansowanych modeli predykcyjnych pomagających dobrać optymalną metodę windykacji dla danego klienta,
 • połączenie modeli predykcyjnych i reguł eksperckich w celu stworzenia rozwiązania przewidującego próby nadużyć przy podpisywaniu nowych umów.


Wdrożenie oferowanych rozwiązań w sposób wymierny poprawia wyniki finansowe firm telekomunikacyjnych poprzez:


 • zwiększeniu skuteczności kampanii marketingowych dzięki dobraniu odpowiedniego sposobu, kanału, języka i stylu komunikacji,
 • większej skuteczność akcji retencyjnych (antychrun),
 • szczególnie dla najbardziej wartościowych klientów zwiększenie skuteczności kampanii x-sell, up-sell oraz obniżenie ich kosztów,
 • poprawę satysfakcji klientów dzięki większej niezawodności sieci,
 • zmniejszenie strat dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu należnościami.
 • zmniejsznie strat związanych z wyłudzeniami.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Kontakt