Ubezpieczenia

Start / Portfolio / Ubezpieczenia

Oferujemy rozwiązania dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb firm ubezpieczeniowych. Elastyczność oferowanych narzędzi sprawia, że znajdują one zastosowanie zarówno w departamentach zajmujacych się analizą klienta, jak i departamentach zajmujących się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Oprócz dedykowanych rozwiązań oferujemy także usługi związane z wdrożeniem, stworzeniem pierwszych analiz oraz ich bieżącą obsługą.


Oferta obejmuje m.in.:


 • analizę zachowań klientów,
 • stworznie w sposób analityczny segmentacji klientów (np. segmentacja demograficzna, behavioralna),
 • tworzenie modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do przedłużenia polisy
 • analityczne wsparcie kampani marketingowych (x-sell, up-sell),
 • rekomendacje najlepszej oferty dla klienta (Next Best Action),
 • oblicznie potencjału i wartości dla każdego klienta (Life time Value),
 • połączenie zaawansowanych modeli predykcyjnych i reguł eksperckich w celu stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu wyłudzeniom,
 • wsparcie procesów windykacyjnych dzięki budownie zaawansowanych modeli predykcyjnych pomagających dobrać optymalną metodę windykacji dla danego klienta.


Wdrożenie oferowanych rozwiązań w sposób wymierny poprawia wyniki finansowe firm ubezpiczeniowych poprzez:


 • lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów dzięki zrozumieniu ich zachowań i preferencji,
 • większenie skuteczności kampanii marketingowych oraz obniżenie ich kosztów,
 • zmniejszenie strat powodowanych przez wyłudzenia,
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z przeciwdziałenim oszustwom,
 • zmniejszenie strat dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu należnościami.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Kontakt