Windykacja

Start / Portfolio / Windykacja

Firmy działające w branży windykacyjnej mają do czynienia z szerokim spektrum wierzytelności różniących się m.in. wiekiem, branżą, wartością oraz wieloma innymi czynnikami. Cechy te istotnie wpływają na rentoność portfela. Skuteczność windykacji zależy także od doboru odpowiedniego zestawu i momentu działań. Oferowanie przez Algomine rozwiązania wspierają procesy decyzyjne w firmach windykacyjnych nie tylko przed zakupem portfela wierzytelności, ale także w fazie egzekucji. Oprócz dedykowanych rozwiązań oferujemy także usługi związane z wdrożeniem, stworzeniem pierwszych analiz oraz ich bieżącą obsługą.


Oferta obejmuje m.in.:


 • analizę jakości portfela,
 • wycenę wartości ekonomicznej portfeli wierzytelności,
 • budowę modeli predykcyjnych ułatwiających selekcję wierzytelności,
 • budowę modeli predykcyjnych umożliwiających dobór optymalnej strategii windykacji,
 • tworzenie modeli skoringowych,
 • analizę sekwencji prowadzonych działań,
 • ocenę rentowności prowadzonych działań.

Wdrożenie oferowanych rozwiązań w sposób wymierny poprawia wyniki finansowe firm windykacyjnych poprzez:


 • trafne wyliczenie rentowności portfela,
 • skuteczniejszą selekcję wierzytelności,
 • eliminację zbędnych kosztów (tzw. kosztów pustych),
 • wzrost marży,
 • wzrost skuteczności działań windykacyjnych,
 • eleminiację działań nieefektywnych,
 • lepsze dostosownaie oferty do wymagań wynku.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Kontakt