Predictive Maintenance

Start / Rozwiazania_opis / Predictive Maintenance

Oferowane rozwiązanie składa się z kliku w pełni zintegrowanych ze sobą komponentów, z których kluczową rolę odgrywają silnik analityczny IBM SPSS oraz system raportowy IBM Cognos BI. Wszystkie elementy rozwiązania działają w czasie rzeczywistym dostarczając zawsze aktualne raporty i analizy.

 

PMQ1

 

Zaawansowane modele predykcyjne

Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie szerokiego spektrum modeli predykcyjnych, z których kluczową rolę odgrywają następujące algorytmy:

 • Drzewa Decyzyjne (np. drzewa CHAID)

 • Analiza Przeżycia (np. Regresja Coxa)

 • Analiza Sekwencji

 • Analiza Szeregów Czasowych

 • Analiza Anomalii

Zastosowanie wymieninych technik modelowania umożliwia określenia prawdopodobieństwa oraz przewidywanego momentu awarii dla każdego urządzenia. Dodatkowo, możliwa jest także dogłębna analiza związków przyczynowo-skutkowych oraz sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do awarii, pozwalając na zrozumienie i eliminację jej przyczyn.

Brak konieczności kodowania powoduje, że modele te mogą być zbudowane w relatywnie krótkim czasie tak, aby pierwsze korzyści biznesowe pojawiły się jak najszybciej. Dzięki takiemu podejściu analitycy mogą skupić się na weryfikacji merytorycznej zbudowanych modeli, a nie na weryfikacji poprawności kodu źródłowego algorytmów. Oczywiście użytkownicy bardziej zaawansowani dostają możliwość zmiany parametrów tworzonych modeli, a także tworzenia własnych.

Reguły eksperckie

Wyniki modeli predykcyjnych mogą zostać nadbudowane, bazującymi na latach doświadczeń, regułami eksperckimi tworząc zaawansowane scenariusze decyzyjne
i priorytetyzacyjne. Modele predykcyjne są najbardziej skuteczne dopiero w połączeniu z wiedzą ekspertów z danej branży.

Raportowanie

Monitorowanie stanu bieżącego i sprawne identyfikowanie obszarów wymagających szczególnej uwagi możliwe jest dzięki, stanowiącemu jeden z komponentów rozwiązania, systemowi raportowemu. System udostępnia szereg raportów, kokpitów, wskaźników i analiz umożliwiając dalsze drążenie danych w dół/górę/bok. Użytkownicy uzyskują dostęp do analiz i raportów także z poziomu urządzeń mobilnych.

 

 Monitoring w czasie rzeczywistym

Zbudowane modele predykcyjne oraz reguły eksperckie analizują pracę maszyn i urządzeń w czasie rzeczywistym. Umożliwa to natychmiastowe zlecenie prac naprawczych zwiększając szansę na skuteczną naprawę i obniżając jej koszty. Działający w czasie rzeczywistym system raportowy dostarcza zawsze najbardziej aktualne i wiarygodne informacje umożliwiając najbardziej trafne określenie stanu bieżącego.


  

  

 Wymierne korzyści

  

Zastosowanie rozwiązanie przyczynia się m.in do:

  
 • Zmniejszenia liczby awarii i przestojów

 • Wydłużenia cyklu życia poszczególnych aktywów

 • Zrozumienia przyczyn usterek

 • Redukcji kosztów związanych z awariami

 • Obniżenia kosztów napraw

 • Wyższej jakości produktów

 • Zwiększonej satysfakcji klientów

 • Zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko

  

POBIERZ RAPORT: Predictive Maintenance w firmach przemysłowych.

  

  

Raport Predictive Maintanance


Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć nasze rozwiązania, prosimy o kontakt.


Kontakt