Prognozowanie popytu i optymalizacja

Start / Rozwiazania_opis / Prognozowanie popytu i optymalizacja

Zbyt duże zapasy znacząco podnoszą koszty magazynowania towarów. Zbyt małe zapasy negatywnie wpływają na dostępność, co prowadzi do utraty przychodów i zmniejszenia satysfakacji klientów. Dlatego też, tak ważna jest optymalizacja stanu zapasów. Przed uruchomieniem procedury optymalizacyjnej konieczne jest dostarczenia wysokiej jakości prognoz popytu. Często istnieje także konieczność dokonania eksperckiej korekty wyznaczonych prognoz.


Modele szeregów czasowych

Rozwiązanie do prognozowania popytu umożliwia kompleksową budowę dokładnych modeli prognostycznych o zadanym horyzoncie prognozy, z rozbiciem na poszczególne grupy towarów oraz punkty sprzedaży i magazyny. Narzędzie SPSS Modeler pozwala użytkownikowi na wybór jednego z wielu dostępnych algorytmów (np. ARiMA) i specyfikację jego parametrów. Użytkownicy mniej zaawansowani mogą skorzystać z procedury automatycznej, która sama zbuduje model najlepszy względem zadanego kryterium optymalizacji. W efekcie dla każdego towaru oraz dla każdego punktu sprzedaży powstaje model predykcyjny, który po wdrożeniu działać będzie w środowisku produkcyjnym.Forecasting_SPSS


Brak konieczności kodowania powoduje, że modele te mogą być zbudowane w relatywnie krótkim czasie tak, aby pierwsze korzyści biznesowe pojawiły się jak najszybciej. Dzięki takiemu podejściu analitycy mogą skupić się na weryfikacji merytorycznej zbudowanych modeli, a nie na weryfikacji poprawności kodu źródłowego algorytmów. Oczywiście użytkownicy bardziej zaawansowani dostają możliwość zmiany parametrów tworzonych modeli, a także tworzenia własnych.


Forecasting_SPSS_2


Autorskie narzędzie do korekt eksperckich

W ramach jednego rozwiązania oferujemy dodatkowo moduł do tworzenia korekt eksperckich tak, aby eksperci branżowi mogli dokonywać korekt obliczonych prognoz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Moduł do budowy prognoz eksperckich nie wymaga dodatkowych licencji!


Forecasting_SPSS_3


Optymalizacja

Optymalizacja to zbiór metod służących wyznaczeniu, spośród dopuszczalnych rozwiązań, rozwiązania najlepszego. Zbudowane modele predykcyjne służą jako dane wejściowe do modelu optymalizacyjnego, który na tej podstawie wyznaczy najlepszą wielkość zamówienia. Optymalna wielkość zamówienia może być wielkością maksymalizującą dostępność towarów lub minimalizującą koszty magazynowania.


Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć nasze rozwiązania, prosimy o kontakt.


Kontakt