IBM SPSS

Start / Produkty / IBM SPSS

 

IBM SPSS to czołowe, cenione na świecie oprogramowanie, które rozwijane jest od ponad 45 lat i z którego korzysta ponad 250 000 klientów w 100 krajach na świecie.

IBM SPSS stanowi w pełni zintegrowane środowisko służące do przeprowadzania analiz statystycznych, ekonometrycznych oraz procesów eksploracji danych (data mining).

Poszczególne komponenty wspierają przedsiębiorstwo na każdym etapie procesu analitycznego – od fazy zbierania danych, aż do uruchomienia zbudowanych modeli prognostycznych w cyklu produkcyjnym.

 

Spss_monitory

spss_monitor1

 

W ramach środowiska analitycznego użytkownik ma możliwość realizacji pełnego spektrum analiz statystycznych i ekonometrycznych, jak również analiz data mining, które mogą stanowić źródło uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Użytkownicy dostają możliwość wywoływania procedur analitycznych z poziomu GUI, łączenia ich w diagram procesu przepływu danych, a także eksportu i edycji wygenerowanego przez nie kodu w edytorze skryptów. Dzięki temu narzędzie dostosowane jest do potrzeb zarówno statystyków i programistów, jak i dla analityków marketingowych oraz kadry kierowniczej.


IBM SPSS zapewnia odczyt danych źródłowych pochodzących nie tylko z systemów bazodanowych, ale także z plików zapisanych w różnych formatach oraz łączenie zaimportowanych danych bez konieczności wcześniejszego ich przygotowania w strukturach pośrednich.

  • Intuicyjny polskojęzyczny interfejs użytkownika.

  • Programowanie graficzne – brak koniczności kodowania.

  • Procedury zautomatyzowane – wsparcie użytkownika na każdym etapie pracy

  • Brak kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych programistów

  • Niska bariera wejścia – pierwsze wyniki dostępne od razu

SPSS przygotowanie danych

Użytkownicy środowiska IBM SPSS mają możliwość bezpośredniego przesyłania danych między narzędziami platformy. Skonstruowane procesy analityczne przechowywane są w centralnym repozytorium stanowiącym skalowane narzędzie do zarządzania nimi. Moduł daje możliwość automatyzacji procesu uruchamiania, walidowania, monitorowania skuteczności owych procesów oraz przekazywania ich wyników do systemów zewnętrznych.

SPSS CDS jobdivider2

Komponenty platformy IBM SPSS

IBM SPSS Modeler

To narzędzie klasy data mining, które ma na celu tworzenie predykcyjnych i opisowych modeli analitycznych z wykorzystaniem interaktywnych wizualizacji danych. Posiada szeroki zakres dostępnych algorytmów służących m. in. do: predykcji (kampanie marketingowe i retencyjne),  analizy skupień (segmentacje), szeregi czasowe (prognozowanie popytu) czy analiza asocjacji (mechanizm rekomendacji).

 
 

IBM SPSS CDS (Collaboration and Deployment Services) 

CDS to skalowalna platforma wspierająca grupową pracę analityków.  Służy do zarządzania stworzonymi modelami predykcyjnymi oraz automatyzacji procesów analitycznych. Bardzo ułatwia  zarządzanie cyklem życia modelu poprzez: bezpieczne przechowywanie stworzonych analiz,  wersjonowanie i archiwizację,  automatyczną ewaluację modeli, pełne harmonogramowanie uruchomień modeli  i automatyczne logowanie wszyskich uruchomień.

 
 

IBM SPSS Analytic Server

Zapewnia integrację pomiędzy środowiskiem analitycznym IBM SPSS, a platformą Hadoop (Apache Hadoop, IBM InfoSphere BigInsights, Cloudera, Hortonworks Data Platform). Połączenie to umożliwia rozwiązywanie problemów analitycznych, opisanych za pomocą danych strukturyzowanych i niestrukturyzowanych przy wykorzystaniu przyjaznego i intuicyjnego interfejsu użytkownika programu IBM SPSS Modeler. Dane wejściowe do analizy mogą znajdować się zarówno po stronie Hadoop, jak i po stronie relacyjnej bazy danych. Proces analityczny w całości definiowany jest po stronie aplikacji klienckiej IBM SPSS Modeler.


 
 

IBM SPSS Decision Management

Dedykowana użytkownikom biznesowym aplikacja integrująca wyniki przeprowadzonych analiz z wiedzą ekspercką dzięki włączeniu spostrzeżeń uzyskanych w analizie predykcyjnej do istniejących procedur i systemów biznesowych. Użytkownicy biznesowi w organizacji mogą tworzyć modele predykcyjne i uwzględniać je w procesach i praktykach biznesowych, a w konsekwencji podejmować decyzje korzystne zarówno dla organizacji, jak i klientów. Elastyczny i intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia tworzenie i implementowanie specjalistycznych scenariuszy biznesowych.

 
 

 
 

Więcej informacji o SPSS na naszej dedykowanej stronie: www.spss-polska.pl

 


Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej lub zobaczyć jak IBM SPSS możę wspomóc działanie Państwa firmy, prosimy o kontakt.

Kontakt