Szkolenia z IBM PDA

Start / Szkolenia_opis / Szkolenia z IBM PDA

Autorski kurs wprowadzający w zagadnienia użytkowania bazy danych PureData System for Analytics (Netezza). Program kursu obejmie obszary istotne zarówno dla analityków lub programistów jak i administratorów. Kurs obejmuje wszystkie niezbędne czynności  związane z odpytywaniem, ładowaniem i administrowaniem bazą danych.

1. Szkolenie podstawowe z IBM PDA (Netezza)

1. Szkolenie podstawowe z IBM PureData System for Analytics (Netezza)

Opis i cel szkolenia

Kurs zapoznaje uczestników z użytkowaniem bazy danych IBM PureData System for Analytics. Opisuje architekturę IBM PureData Appliance i pozwala zrozumieć specyfikę tej bazy danych. Dostarcza najlepsze praktyki jej użytkowania oraz najważniejsze czynności administracyjne. Uczestnicy będą w stanie samodzielnie administrować bazą danych, konfigurować połączenia do bazy, tworzyć tabele, ładować i eksportować dane, tworzyć kopie zapasowe i je przywracać.

Czas trwania

3 dni (1080 minut szkolenia)

Cele kursu

 • Podłączenie do systemu

 • Wykonywanie typowych prac administracyjnych

 • Dobór dystrybucji danych

 • Tworzenie bazy danych i zarządzanie uprawnieniami

 • Ładowanie danych i transakcyjność

 • Generowanie statystyk w celu doboru optymalnego planu zapytania

 • Analiza planów wykonania zapytań

 • Zrozumienie sposobu działania i metoda doboru efektywnych map danych „Zone maps”

 • Tworzenie kopii zapasowych

2. Szkolenie zaawansowane z IBM PDA (Netezza)

1. Szkolenie zaawansowane z IBM PureData System for Analytics (Netezza)

Opis i cel szkolenia

Kurs dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z wykorzystaniem IBM PureData for Analytics. Szkolenie daje uczestnikowi wiedzę na temat wewnętrznych mechanizmów IBM PureData System for Analytics, aby mógł samodzielnie optymalizować wydajność działania systemu. Poruszane będą zagadnienia optymalizacji modelu danych oraz zarządzania zasobami systemu (workload management). Poruszona będzie również integracja z narzędziem SPSS oraz językiem R.

Czas trwania

2 dni (720 minut szkolenia)

Wymagania wstępne

Przed podjęciem tego kursu powinno się posiadać wiedzę z kursu podstawowego

Cele kursu

 • Integracja PDA z IBM SPSS

 • Integracja z językiem R (opcjonalnie)

 • Strojenie IBM Data Warehouse Appliance z wykorzystaniem parametrów systemowych

 • Znalezienie, zrozumienie niezbędnych informacji z plików logów

 • Zarządzanie zdarzeniami systemowymi oraz powiadamianie o awariach

 • Analiza wydajności i identyfikacja obszarów do potencjalnej poprawy

 • Zarządzanie zasobami wydajnościowymi bazy

 • Konfiguracja i przeglądanie historii zapytań

Więcej informacji:  szkolenia@algomine.pl