Szkolenia z IBM SPSS

Start / Szkolenia_opis / Szkolenia z IBM SPSS

Autorski program szkoleniowy stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń. Zagadnienia pogrupowane zostały w moduły dostosowane do użytkowników o różnych potrzebach i różnym stopniu zaawansowania. Istnieje także możliwość skomponowania indywiduanego programu szkolenia.

Harmonogram szkoleń otwartych z SPSS dostępny jest pod adresem www.spss-polska.pl/szkolenia.

Szkolenia na zlecenie

1. Wprowadzenie do narzędzia IBM SPSS Modeler

1. Wprowadzenie do narzędzia IBM SPSS Modeler

 • Zapoznanie z elementami interfejsu użytkownika

 • Wczytywanie i łączenie danych z różnych źródeł

 • Tworzenie przepływów danych zgodnie z metodologią CRISP-DM

 • Budowę prostych modeli predykcyjnych z wykorzystaniem różnych technik (modele klasyfikacyjne, segmentacyjne, prognozowanie..)

 • Przygotowanie zbudowanych modeli do scoringu

 • Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 1 dzień (300 minut szkolenia)

2. IBM SPSS Modeler dla użytkowników zaawansowanych

2. IBM SPSS Modeler dla użytkowników zaawansowanych

 • Tworzenie przepływów danych zgodnie z metodologią CRISP-DM

 • Wybór modelu optymalnego, porównywanie wyników i jakości wielu modeli

 • Analizy geoprzestrzenne

 • Tworzenie pętli i instrukcji warunkowych

 • Wykorzystanie języka R

 • Budowa okien dialogowych w języku R

 • Wykorzystanie języka Python

 • Współpraca SPSS z Netezza

 • Składowanie modeli w repozytorium Collaboration & Deployment Services

 • Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 2 dni (600 minut szkolenia)

Istnieje także możliwość wyboru dowolnych 4 zagadnień i ich realizacji w ciągu jednego dnia.

3. Analizy statystyczne w programie IBM SPSS Statistics

3. Analizy statystyczne w programie IBM SPSS Statistics

 • Zapoznanie z elementami interfejsu użytkownika

 • Gdzie szukać pomocy?

 • Proste analizy statystyczne (statystyki opisowe, anova, korelacja)

 • Przeprowadzanie testów istotności statystycznej

 • Transformacje danych

 • Budowa modeli regresji

 • Generowanie i dostosowywanie zawartości raportów

 • Wykorzystanie analiz symulacyjnych

 • Budowa dodatkowych okien dialogowych

 • Wczytywanie i wykorzystanie map do wizualizacji

 • Integracja z językiem R

 • Integracja z programem IBM SPSS Modeler

 • Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 1 dzień (300 minut szkolenia)

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

4. IBM SPSS Collaboration & Deployment Services – szkolenie dla administratorów

4. IBM SPSS Collaboration & Deployment Services – szkolenie dla administratorów

 • Zapoznanie z elementami interfejsu użytkownika

 • Konfiguracja narzędzia (połączeń z serwerami, źródłami danych)

 • Tworzenie użytkowników i nadawanie im uprawnień

 • Wersjonowanie modeli

 • Zarządzenie wywoływaniem modeli, scoring

 • Najczęstsze błędy związane z uruchomieniem modeli

 • Tworzenie rozbudowanych zadań

 • Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 1 dzień (300 minut szkolenia)

5. IBM SPSS Collaboration & Deployment Services – szkolenie dla analityków

5. IBM SPSS Collaboration & Deployment Services – szkolenie dla analityków

 • Zapoznanie z elementami interfejsu użytkownika

 • Współpraca z SPSS Modeler

 • Przesyłanie i wersjonowanie modeli scoringowych

 • Konfiguracja scoringów

 • Odświeżenie modeli

 • Ewalucja modeli

 • Technika Champion-Challanger

 • Wywoływanie i przegląd wyników analiz z poziomu przeglądarki (narzędzie Deployment Portal)

 • Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 1 dzień (300 minut szkolenia)


Dedykowane szkolenie z IBM SPSS dla branży handlu detalicznego


Szkolenie IBM SPSS - ulotka handel detaliczny


Szkolenie przygotowane jest w oparciu o rzeczywiste problemy analityczne występujące w branży, zatem użytkownicy zamiast suchego omawiania poszczególnych funkcji programu, wychodzą wzbogaceni o techniki radzenia sobie w konkretnych przypadkach biznesowych z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS.


Pobierz ulotkę

 

Na życzenie klienta istnieje też możliwość stworzenia indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do poziomu zaawansowania użytkowników i ich potrzeb oraz do zagadnień, z którymi mają oni najczęściej do czynienia w codziennej pracy.

 

Więcej informacji:  szkolenia@algomine.pl