Tableau 2019.1

Start / Blog / Tableau 2019.1

W przededniu premiery kolejnej wersji Tableau Desktop, omówimy najciekawsze rozwiązania zaprezentowane w bieżącym wydaniu tego popularnego narzędzia do wizualnej analizy danych, a mianowicie wersji 2019.1.

Zapytaj dane

Niewątpliwie najbardziej spektakularną nowością, dostępną, póki co, w wersji Tableau Server i Tableau Online jest Ask Data, czyli interfejs użytkownika przetwarzający język naturalny. Słowem, wystarczy zadać pytanie skierowane do Tableau dotyczące opublikowanego źródła danych, a narzędzie samo wyświetli odpowiedź w postaci interaktywnej wizualizacji. Algorytmy stojące za przygotowaniem odpowiedzi automatycznie profilują i indeksują opublikowane źródła danych, konfrontując je z kontekstowym znaczeniem słów i historią zapytań użytkownika, tak żeby zaproponować najtrafniejszą odpowiedź.   Przy wpisywaniu pytania – póki co, niestety tylko w języku angielskim – Tableau zaproponuje nam swoje interpretacje pytania, po czym wyświetli wybrany wynik. Wartym odnotowania jest fakt, że Tableau radzi sobie z ogólnymi frazami, które nie wskazują bezpośrednio na wartości wymiarów dostępnych w źródle danych, tj. „najpopularniejsze”, „ubiegły rok”, „najwcześniejsze”. Ask Data pozwala na skrócenie drogi od pytania do odpowiedzi – użytkownik bez względu na rolę w organizacji i doświadczenie analityczne jest w stanie  uzyskać szybką, automatyczną odpowiedź, zwizualizowaną w najbardziej trafny sposób. Działanie AskData możecie sprawdzić sami tutaj.

 

Zaharmonogramuj przygotowanie danych

Kolejną, wyczekiwaną nowością jest Tableau Prep Conductor. Jest to rozwiązanie rozszerzające funkcjonalność najmłodszego, bo zaprezentowanego w zeszłym roku członka rodziny – Tableau Data Prep, przemianowanego od wydania 2019.1 na Tableau Prep Builder. Tableau Prep Builder pozwala analitykowi na przygotowanie danych do analizy- połączenie danych z wielu źródeł, oczyszczenie i przygotowanie ekstraktu, a także publikację tego ekstraktu na Tableau Serverze. Prep Conductor umożliwia opublikowanie na Tableau Serverze/ Online całego strumienia przygotowującego finalne źródło danych, a także zaharmonogramowanie jego odświeżania. Raz przygotowany, cyklicznie odświeżany proces łączenia i oczyszczania danych zapewni naszym raportom stały dopływ właściwych danych. Niestety nie ma róży bez kolców – Tableau Prep Conductor jest częścią płatnego dodatku Tableau Data Management Add-on .

Nowe źródła

Dla osób obserwujących zmiany prezentowane w kolejnych wersjach Tableau, nie powinna być żadnym zaskoczeniem stale rosnąca liczba natywnie wspieranych konektorów. Od wersji 2019.1 połączymy się między innymi z platformą Google Ads, Google Drive, Azure SQL Data Warehouse czy Snowflake Data Warehouse.

Sortuj zagnieżdzone tabele

Najnowsze wydanie Tableau Desktop oferuje też szereg drobnych, ale wyraźnie ułatwiających życie analityków ulepszeń.
Każdy, kto próbował sortować wartości w zagnieżdżonej tabeli doceni usprawnienia Nested Sorting. W bieżącej wersji możemy niezależnie sortować wartości na każdym poziomie hierarchii w tabeli. Samo sortowanie jest intuicyjne a efekty łatwe do przewidzenia, co do tej pory nie zawsze było oczywistością.

Eksportuj do PowerPoint

Pomimo, iż nie jesteśmy zwolennikami prezentowania raportów przygotowanych w Tableau jako kolejne slajdy statycznej prezentacji stworzonej w Power Poincie – zabija to interaktywność raportu, czyli istotę wizualnej eksploracji danych, rozumiemy, że taka konieczność może zaistnieć. Tableau również dostrzegło taką potrzebę i od najnowszej wersji Eksport raportu do PowerPoint dostępny jest na jedno kliknięcie myszką.

Automatyczny mobilny layout

Tableau Desktop umożliwia przygotowanie dashboardów w trzech wersjach: na urządzenia stacjonarne, tablety i telefony. Każda z takich wersji wymagała dotychczas przygotowania oddzielnego projektu. Rozwój technologii mobilnych i idąca za tym, rosnąca liczba odbiorców raportów na urządzeniach przenośnych, spowodował wprowadzenie w Tableau Desktop automatycznego mobilnego layoutu. Tableau automatycznie dodaje mobilny układ raportu, dopasowując umieszczone na dashboardzie elementy w taki sposób, aby były czytelne na małym ekranie. Zaproponowany układ można w łatwy sposób edytować i dopasować do swoich oczekiwań.

Kolejnym ułatwieniem, nieocenionym przy projektowaniu dashboardów składających się z wielu elementów jest możliwość nadania nazwy elementom layoutu. Niewątpliwie skróci to czas poszukiwania właściwego kontenera, w którym umieściliśmy poszukiwany wykres.

Akcje URL

I wisienka na torcie usprawnień ułatwiających życie twórcom raportów- akcje URL. Po niewątpliwym sukcesie, jakim było wprowadzenie w wersji 2018.3 akcji zmieniających dynamicznie zawartość setów, przyszedł czas na usprawnienie istniejącej już możliwości utworzenia akcji Go to URL. Wachlarz możliwości, który otworzył się przed twórcami raportów wraz z możliwością dynamicznej zmiany zawartości setów zasługuje na osobny wpis na blogu – nie sposób w kilku słowach opisać korzyści, jakie ze sobą niesie. Modyfikacja akcji URL nie wydaje się aż tak spektakularna, ale nadal godna jest odnotowania. Od wersji 2019.1 użytkownik może precyzyjnie wskazać, na który obiekt typu WEB Page osadzony na dashboardzie ma oddziaływać akcja. Daje to możliwość kontrolowania zawartości wielu obiektów osadzonych na jednym dashboardzie. Alternatywą jest otworzenie wskazanej strony w nowym oknie przeglądarki.

Z zaciekawieniem czekamy na nowości, które przyniesie wkrótce mająca zostać opublikowana, kolejna wersja Tableau 2019.2.