Wykrywanie fraudów w chmurze (1)

Start / Wykrywanie fraudów w chmurze (1)

Automatyzacja procesów biznesowych modelami AI z wykorzystaniem chmury Microsoft Azure – fraud detection

W artukule zaprezentowano architekturę umożliwiającą sprawdzenie w czasie rzeczywistym, na podstawie modelu ML i filtrowania danych, czy doszło do nadużycia podczas wykonywania płatności. Informacja jest przetwarzana w czasie trwania transakcji, dzięki czemu możliwe jest wstrzymanie realizacji transakcji w przypadku wykrycia nadużycia.